Chúng tôi biến mong muốn cụ thể của khách hàng thành hiện thực.

Lĩnh vực kinh doanh 〜 3 mô hình kinh doanh

Chúng tôi đưa ra các giải pháp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua hiệu quả đồng vận trong các lĩnh vực lắp đặt hệ thống đường ống nước trong nhà máy, gia công và lắp ráp máy móc, cung cấp thiết bị lọc nước/làm sạch nước. Chúng tôi mong muốn trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực "Monozukuri" ("Sự lành nghề trong việc Phát triển, Sáng tạo và Sản xuất sản phẩm"), ngày càng mở rộng lĩnh vực kinh doanh và phát triển mạnh mẽ hơn.
[Lắp đặt hệ thống đường ống nước nhà máy]
- Thiết kế quy trình
- Thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống nước nhà máy
Thiết kế và lắp đặt đường ống thoát nước thải vệ sinh
- Tấm kim loại & Thiết bị làm bể chứa
[Gia công & Lắp ráp máy móc]
- Thiết kế 3D
- Thiết kế thiết bị đo kiểm điện
- Lắp ráp máy móc & thiết bị chính xác
- Linh kiện máy móc
[Lọc nước]
- Xử lý nước
- Hệ thống lọc sử dụng màng (Màng MF, Màng UF)
- Hệ thống khử mặn cho nước biển (Màng RO)
- Hệ thống sản xuất nước tinh khiết (Màng RO)

[Bisiness Domain]

Lắp đặt hệ thống đường ống nước nhà máy
Gia công & Lắp ráp máy móc
Lọc nước
Mong muốn và ý tưởng của chúng tôi được thể hiện trong Logo
Bơm khí lỏng
Phân phối khớp nối Victaulic
Tác phẩm Milkdrop Coronet – Sự trưởng thành của một giọt sương – Blog nhân viên
RSS表示パーツ
Công Ty Tnhh Dewx Vietnam

Facebookページも宣伝