Chính sách quyền riêng tư

Trang web này được kiểm soát và vận hành bởi Công ty Cổ phần TAIYO SANGYO hoặc các đại diện của công ty.
Xin vui lòng đọc các điều khoẳn và điều kiện sử dụng sau đây trước khi sử dụng trang web và chỉ sử dụng trang web nếu quý vị đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng này.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân của quý vị chỉ để hồi âm lại đề nghị hay thắc mắc của quý vị, hoặc để liên lạc với quý vị khi cần thiết. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của quý vị với các mục đích khác mà không có sự đồng ý trước của quý vị. Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho bất cứ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của quý vị trừ những trường hợp sau đây:
- Trong các trường hợp nêu trên.
- Khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của quý vị.
- Khi được cơ quan quản lý yêu cầu theo các Luật và quy định hiện hành. Chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của quý vị một cách thích hợp và thận trọng, chúng tôi áp dụng các biện pháp cần thiết và thích hợp nhằm ngăn chặn sự tiếp cận trái phép, mất mát, phá hủy, làm giả, rò rỉ…thông tin cá nhân. Nếu có yêu cầu đối chiếu, chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc dừng sử dụng thông tin cá nhân của quý vị hoặc trong trường hợp chúng tôi nhận được phàn nàn hoặc yêu cầu tư vấn từ phía quý vị, chúng tôi sẽ có hồi âm thích hợp. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ có thể xác nhận nhân thân của quý vị.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ taiyo@taiyosangyo.co.jp để nhận thông tin hoặc giải đáp thắc mắc.
Please feel free to contact us for custom-made orders by telephone or e-mail.

[Bisiness Domain]

Lắp đặt hệ thống đường ống nước nhà máy
Gia công & Lắp ráp máy móc
Lọc nước
Mong muốn và ý tưởng của chúng tôi được thể hiện trong Logo
Bơm khí lỏng
Phân phối khớp nối Victaulic
Tác phẩm Milkdrop Coronet – Sự trưởng thành của một giọt sương – Blog nhân viên
RSS表示パーツ