Terms of Use

Trang web này được kiểm soát và vận hành bởi Công ty TAIYO SANGYO hoặc đại diện của công ty.
Xin hãy đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây trước khi sử dụng trang web và chỉ sử dụng trang web nếu quý vị đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng này.

Bản quyền tác giả

Mọi quyền sáng chế, bản quyền tác giả, quyền thương hiệu và mọi quyền sở hữu tài sản trí tuệ khác của mọi thông tin trên trang web này (văn bản, nhạc, tranh minh họa, hình ảnh, sơ đồ, phim, chương trình, bài viết của Ban biên tập, dữ liệu có bản quyền và toàn bộ thông tin, dữ liệu liên quan thuộc bản quyền của các thông tin đó) đều là tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần TAIYO SANGYO hoặc đơn vị cung cấp nội dung đó, được bảo vệ bởi Luật bản quyền tác giả của Nhật Bản và luật pháp quốc tế về bản quyền tác giả. Mọi hành vi sao chép, công bố, phát tán, chuyển nhượng, cho mượn, biên dịch, đăng lại, cải biên không được sự cho phép của Công ty Cổ phần TAIYO SANGYO và đơn vị có thẩm quyền đều có thể bị xử lý theo pháp luật.
Trong trường hợp quyền sáng chế, bản quyền tác giả, quyền thương hiệu và các quyền sở hữu tài sản trí tuệ khác thuộc bản quyền của bên thứ ba như thương hiệu và phần mềm của công ty khác, phải tuân theo điều kiện cho phép sử dụng do công ty đó quy định.

Điều khoản cấm

Khi sử dụng website, những hành vi sau đây và các hành vi được coi như tương đương với các hành vi đó bị cấm thực hiện.

1. Bất kỳ hành động nào làm mất danh dự, xâm phạm danh dự hoặc danh tiếng của bất kỳ cá nhân nào.
2. Bất kỳ hành động nào làm mất danh dự của một công ty hoặc tổ chức cụ thể hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của họ, hoặc xâm phạm danh dự hoặc danh tiếng của họ.
3. Bất kỳ hành động nào vi pham quyền riêng tư của người khác như đăng tải thông tin riêng tư của người khác…
4. Bất kỳ hành động nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty khác hay công ty chúng tôi.
5. Bất kỳ hành động nào như gửi các chương trình máy tính có hại…
6. Bất kỳ hành động nào sử dụng mật khẩu bất hợp pháp…
7. Bất kỳ hành động nào tiết lộ mật khẩu của người khác để người khác sử dụng website này.
8. Bất kỳ hành động nào vi phạm trật tự công cộng và đạo đức.
9. Bất kỳ hành động nào vi phạm "Điều khoản và Điều kiện" này hoặc chúng tôi cho là không phù hợp.

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

Công ty TAIYO SANGYO không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các sai sót về mặt nội dung hoặc thiệt hại gây ra bởi thông tin trên website này và của bất kỳ website nào liên kết với website này.
Xin hãy liên hệ với chúng tôi để đặt hàng theo yêu cầu của quý khách qua điện thoại hoặc email

[Bisiness Domain]

Lắp đặt hệ thống đường ống nước nhà máy
Gia công & Lắp ráp máy móc
Lọc nước
Mong muốn và ý tưởng của chúng tôi được thể hiện trong Logo
Bơm khí lỏng
Phân phối khớp nối Victaulic
Tác phẩm Milkdrop Coronet – Sự trưởng thành của một giọt sương – Blog nhân viên
RSS表示パーツ